понуда за закуп на деловен простор
Адреса
40. Бул. Ослободување бр. 36 приземје, влез 1, локал Л2
Површина:
30м2
Цена :
почетна цена без ДДВ 7,975,00 денари
Каталог: 1
Актуелни деловни објекти за продажба

Мапа

Адреса