39. Бул. Ослободување бр. 32 приземје, влез 1, локал Л1
40. Бул. Ослободување бр. 36 приземје, влез 1, локал Л2
41. ул. 4-ти Јули бр. 188 приземје, влез 1, локал 5
Актуелни деловни објекти за продажба

Мапа

Адреса