Менаџмент на друштвото

 

 

Менаџмент

 

Шеваљ Цеку

Генерален директор

e-mail: sheval.ceku@addelpro.mk

 

Ѓоргов Кирил

Помошник  Директор, Сектор за стопанисување со деловен простор

e-mail: kiril.djorgov@addelpro.mk

 

 

Кире Бузлиев

Раководител на Регионален Центар- Скопје

e-mail: kire.buzliev@addelpro.mk

 

Медин Бектеши

Раководител на Регионален Центар- Кичево

e-mail: medin.bektesi@addelpro.mk

Актуелни деловни објекти за продажба

Мапа

Адреса