56. ул.Гоце Делчев бр. 45а приземје+мез., влез 1 локал 1
57. ул. Борис Кидрич зграда 1 приз.+подрум, влез 2
58. ул. Марксова зграда 1 приземје, влез 1, локал 1
59. ул.11-ти Октомври згр.4 приземје, влез 1, локал 5
Актуелни деловни објекти за продажба

Мапа

Адреса