26. ул. 11-ти Март згр.1 приземје, влез 1 локал 3
27. ул. Иван Милутиновиќ бр. 37 приземје, влез 1 локал 5
28. ул. Едвард Кардељ бр.9 приземје влез 1, локал 12
29. ул. Јосиф Јосифовски згр. 1 приземје, влез 1 локал 1 - Ресен
Актуелни деловни објекти за продажба

Мапа

Адреса