60. ул.Пиринска бр. 75а приземје, влез 2
61. ул.Џемал Биједиќ бр. 19-2 приземје, влез 1
62. ул.Џемал Биједиќ бр. 19-1 приземје, влез 2
63. ул.Џемал Биједиќ бр. 19-2 подрум,гаража , влез 1
64. ул.Џемал Биједиќ бр. 19-1 подрум,гаража , влез 4
65. ул.Џемал Биједиќ бр. 19-1 подрум,гаража , влез 3
66. ул.Џемал Биједиќ бр. 19-2 подрум,гаража , влез 8
67. ул.Лески бр. 124 подрум,гаража , влез 4
68. ул. Лески бр. 106 сутерен, гаража , влез 1
69. ул. Миро Барага бр. 38 приземје, влез 1 - Пробиштип
70. ул. Никола Карев бр. 56 подрум, влез 2 - Пробиштип
71. ул. Никола Карев бр. 56 подрум, влез 3 - Пробиштип
72. ул. Никола Карев бр. 56 подрум, влез 5 - Пробиштип
73. ул. Никола Карев бр. 56 подрум, влез 6 - Пробиштип
Актуелни деловни објекти за продажба

Мапа

Адреса