74. ул. Елка Јанкова бр. 4 приземје, влез 1
75. ул. Железничка бр. 6 приземје, влез 1 - Гевгелија
76. ул. Маршал Тито бр. 54 приземје, влез 3 - Богданци
Актуелни деловни објекти за продажба

Мапа

Адреса