42. Кеј на Револуција згр.1 приземје, влез 3 - Кочани
43. ул Страшо Пинџур згр. 1 приземје + тераса, влез 2 - Виница
44. ул Маршал Тито згр. 1 приземје, влез 4 - Македонска Каменица
45. Кеј Брегалница згр.1 подрум - 1 влез 1 - Делчево
46. Кеј Брегалница згр.1 подрум - 1 влез 4 - Делчево
Актуелни деловни објекти за продажба

Мапа

Адреса